Aplikacja Stare Powązki

„Ludzie kolei żelaznych spoczywający na Starych Powązkach” – tak brzmi tytuł specjalnej ścieżki historycznej, dzięki której przeniesiemy się do XIX-wiecznej epoki pary i węgla, by poznać sylwetki ojców-założycieli kolei na ziemiach polskich. Ścieżkę, będącą jedną z 21 tras historycznych w aplikacji mobilnej „Stare Powązki”, stworzyliśmy we współpracy z Fundacją Grupy PKP.

Cmentarz Stare Powązki to pomnik historii o niepodważalnej wartości edukacyjnej i artystycznej. Częścią tego pomnika jest ponad 600 przedstawicieli kolei, którzy spoczywają na tej wyjątkowej nekropolii. Poprzez wkład w budowę i rozwój pierwszych linii kolejowych, na trwałe zapisali się na dziejowych kartach naszego kraju. Dzięki aplikacji mobilnej i ścieżce tematycznej opracowanej we współpracy z Fundacją Grupy PKP, mamy niepowtarzalną okazję, by w atrakcyjny sposób poznać ich życiorysy, a także historię polskiej kolei.

– Włączenie się Fundacji w powstanie aplikacji „Stare Powązki” doskonale wpisuje się w podejmowane przez nas inicjatywy. W ten sposób spajamy nowoczesność z historią. Idąc wraz z duchem czasu, nie zapominamy o dorobku ludzi, którzy zajmują miejsce w panteonie wybitnych postaci polskiej kolei – zaznacza Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Niewątpliwie dodatkowym walorem fundacyjnej ścieżki historycznej jest także jej funkcja edukacyjna. Trasa może bowiem stanowić gotowy scenariusz lekcyjny o narodzinach i rozwoju kolei w naszym kraju oraz o ludziach, którzy mają niepodważalny wkład w budowę pierwszych dróg żelaznych. Propozycje przeprowadzenia lekcji na Starych Powązkach z wykorzystaniem aplikacji znajdują się w opracowanym przez Fundację Stare Powązki podręczniku metodycznym dla nauczycieli.

Coś więcej niż mobilny przewodnik

Aplikacja, przygotowana przez Fundację „Stare Powązki”, posiada funkcje geolokalizacyjne, dzięki czemu pełni rolę przewodnika po warszawskiej nekropolii, ułatwia odnajdywanie grobów i sprawia, że spacer po Starych Powązkach zamienia się w historyczną wyprawę z zaskakującymi informacjami, niepowtarzalnymi postaciami i dziejowymi ciekawostkami.  

– Cmentarz Powązkowski w Warszawie jest nekropolią stanowiącą nie tylko istotny element dziedzictwa kulturowego Polski, ale również jedną z najpiękniejszych i szczególnie cennych w Europie, a także bardzo ważnym miejscem dla miasta Warszawy i jej mieszkańców, stanowiąc panteon dwustu lat trudnej historii naszej stolicy. Również wiele wybitnych osób, zasłużonych dla kolejnictwa spoczywa na Starych Powązkach. Zapisali się oni nie tylko na kartach historii Warszawy, na terenie której ślady ich pracy podziwiamy do dzisiaj, ale również stali się ważnymi postaciami w historii całego narodu – mówi Karol Gądzik, członek zarządu Fundacji „Stare Powązki”, współautor projektu.

Rozwój aplikacji „Stare Powązki” możliwy jest dzięki wsparciu PZU, Fundacji Orlen, Fundacji ARP oraz Fundacji Tauron. Serdecznie dziękujemy!

Dziękujemy również Fundacji Grupy PKP za zaangażowanie i pomoc w realizacji licznych projektów zainicjowanych przez naszą Fundację.

Fundacja Stare Powązki