Odtwarzamy litery skradzione z nagrobków w Alei Zasłużonych.

Litery z nagrobków w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach skradziono wiele lat temu, co bardzo negatywnie wpływało ich wygląd. Ze wzglądu na charakter Alei Zasłużonych oraz możliwość identyfikacji poszczególnych osób, odtworzyliśmy wiernie zniszczone litery inskrypcji. Jako wzory wykorzystaliśmy zachowane fragmenty inskrypcji oraz ich rysunek odciśnięty na kamieniu. Duża pomocą była również zachowana dokumentacja fotograficzna. Patynę liter dopasujemy dokładnie do zachowanych oryginałów, tak aby nie było widać żadnych różnic.

Każdy z opracowywanych siedmiu pomników nagrobnych posiada odmienną czcionkę w inskrypcjach.

Na liście pomników, na których odtworzyliśmy metalową inskrypcję, znajdują się:

1. Nagrobek Karola Bohdanowicza

2. Nagrobek Zofii Korwin – Szymanowskiej

3. Nagrobek Jana Parandowskiego

4. Nagrobek Stefana Jaracza

5. Nagrobek Tadeusza Fijewskiego

6. Nagrobek Stefanii Skrzypkowskiej

7. Nagrobek Emila Chaberskiego

Za kilka dni dokończymy prace polegające na naniesieniu patyny i unifikacji odtworzonych napisów z zachowanymi.

Fundacja Stare Powązki