Trwają prace konserwatorskie przy Pomnikach Powstańców Warszawskich na Starych Powązkach

Trwają prace konserwatorskie przy Pomnikach Powstańców Warszawskich na Starych Powązkach

Cmentarz Stare Powązki jest miejscem niezwykle ważnym dla historii zarówno Warszawy jak i Polski. Groby ludzi, którzy na nim spoczęli przez ponad dwa stulecia istnienia nekropolii są pomnikami naszej przeszłości. Przeszłości, na którą składają się liczne wielkie jak i drobne wydarzenia. Ich uczestnikami byli ludzie pochowani na tym wyjątkowym cmentarzu. Ludzie działający w różnych okresach i różnych sferach życia. Dbanie o ich mogiły jest naszym obowiązkiem i formą uczczenia ich osiągnięć.

Wśród licznych, zasłużonych dla nas osób pochowanych na Starych Powązkach znajdują się również uczestnicy Powstania Warszawskiego.

Powstańcy warszawscy upamiętnieni są w różnych formach w wielu miejscach nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce. Mają pomniki, własne cmentarze (jak choćby na warszawskiej Woli), jak i całe kwatery na różnych nekropoliach, w tym na Starych Powązkach. Są więc Stare Powązki również pomnikiem bohaterów powstania Warszawskiego.

Na tym wyjątkowym cmentarzu pochowani są zarówno żołnierze jak i ludzie, którzy organizowali cywilną administrację walczącego miasta, ratowali jego zabytki, dbali o ludność cywilną i działali na wielu polach.

Działały, bowiem nie chodzi tylko o żołnierzy, ale również osoby, których aktywność i bohaterstwo dotyczyły wielu różnych dziedzin życia. Ich historie tworzą niezwykłą panoramę Powstania Warszawskiego obejmującą całość życia w mieście w tym dramatycznym czasie.

Osoby te, nie są pochowane w jednej, zwartej kwaterze, bowiem spoczęły one w różnych okresach, często w grobach rodzinnych. Jednak pomimo pozornego rozproszenia po całym terenie cmentarza ich dzieje mają jeden, wielki wspólny mianownik: Powstanie Warszawskie.

Dlatego groby te, choć rozproszone, stanowią swoisty pomnik Powstania Warszawskiego w jego wszystkich aspektach: wojskowym, cywilnym itd. Ta różnorodność postaw i pól działania jest najlepszą formą kompleksowego upamiętnienia ludzi, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. Nie sposób oddzielić poszczególnych grobów od całej historii tego Narodowego Zrywu. Tylko razem, w całości, opowiadają one tę dramatyczną historię i stanowią kompletne świadectwo heroizmu naszych przodków. Jest to więc w istocie jeden pomnik, na który składa się wiele elementów, wpisanych w historyczne tło jakie stanowi cała nekropolia Stare Powązki.

Projekt renowacji miejsc spoczynku Powstańców Warszawskich na Starych Powązkach jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów we współpracy z Fundacją Nie Zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich. Serdecznie podziękowania kierujemy również do Pana Wojciecha Labudy – Pełnomocnika ds. ochrony miejsc pamięci, dzięki którego zaangażowaniu wspólnie przywracamy pamięć o osobach zasłużonych dla naszej historii.

Dziękujemy również Fundacji Nie Zapomnij O Nas, Powstańcach Warszawskich za Ich zaangażowanie w pomoc i opiekę nad żyjącymi Powstańcami Warszawskimi, jak również dbanie o pamięć historyczną i ratowanie zabytków oraz miejsc pamięci związanych z Powstaniem.

Fundacja Stare Powązki