Misją Fundacji „Stare Powązki” jest zachowanie dziedzictwa
i historycznego charakteru miejsca wiecznego spoczynku
wielu pokoleń Polaków, jakim jest Cmentarz Powązkowski w Warszawie.

Fundacja została powołana z woli Archidiecezji Warszawskiej, opiekuna nekropolii,
z myślą o pielęgnowaniu i promowaniu unikatowej, również w skali europejskiej,
wartości historycznej i artystycznej Cmentarza – panteonu ponad dwustuletniej
przeszłości Warszawy oraz jej mieszkańców.

Najnowsze wydarzenia i aktualności


Projekty FundacjiNasi Partnerzy: