Fundacja Stare Powązki – dla Narodowej Nekropolii

Niemal 240 wyremontowanych grobowców, film, nowe alejki i oświetlenie w najstarszej części cmentarza, program edukacyjny oraz stale rozwijana aplikacja pomocna przy zwiedzaniu Starych Powązek i odnajdowaniu grobów.

Jak co roku Dzień Wszystkich Świętych oraz dzień Zaduszny sprowadzą nas na cmentarze, by wspominać nie tylko naszych bliskich, ale wszystkich tych którzy przed nami tworzyli mała i dużą historię naszego kraju.

Przy tej okazji chcemy zaprezentować działania jakie podejmuje Fundacja Stare Powązki by niezwykłe miejsce jakim są Stare Powązki było zadbane i służyło jak najlepiej zarówno odwiedzającym groby najbliższych, jak i tym, którzy chcą pokłonić się pochowanym tu wielkim Polakom i poznać lepiej historię, którą tworzyli spoczywający tu ludzie. Działając od marca 2021 roku Fundacja podjęła szereg działań na kilku polach.

Niemal 240 wyremontowanych nagrobków

Działając z partnerami udało się odnowić prawie 240 zabytkowych nagrobków. Wiele z nich było w bardzo złym stanie i renowacja uratowała je od całkowitego zniszczenia. Wśród odrestaurowanych pomników znalazły się min. groby ministrów II RP, Powstańców Styczniowych czy Powstańców Warszawskich. Fundacja prowadzi również prace konserwatorskie I Etapu remontu Katakumb.

Film dokumentalny.

Fundacja zrealizowała film dokumentalny o Starych Powązkach, którego premiera miała miejsce 17 października bieżącego roku. Pokazuje on Stare Powązki w szatach czterech pór roku, ale równocześnie ożywia wspomnienia o osobach, które odcisnęły swoje piętno na polskiej kulturze i świadomości narodowej. Film jest reżyserowany przez panią Anetę Kopacz, której film „Joanna” był wielokrotnie nagradzany i uzyskał nominację do Oscara w kategorii „najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny”. Całość zilustrował skomponowaną przez siebie muzyką Pan Leszek Możdżer.

Edukacja

Stale kontynuujemy wyjątkowy projekt edukacyjny. Program ten oferuje lekcje tematyczne na Starych Powązkach i wraz z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli. Dostępy jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich, ale nie tylko. W celu ułatwienie obsługi projektu Fundacja stworzyła specjalny portal edukacyjny. Za jego pośrednictwem można rezerwować lekcje oraz pobrać materiały dydaktyczne. Program jest stale uzupełniany przez nowe ścieżki tematyczne.

Alejki, latarnie, zdroje

Udało się również wymienić nawierzchnię alejek w najstarszej części cmentarza, dzięki czemu nie tylko harmonizują one z zabytkowym charakterem nekropolii, ale również są bezpieczniejsze i bardziej komfortowe dla odwiedzających. Docenią oni również oświetlenie, które zainstalowano stawiając latarnie będące kopią historycznych latarni, rozświetlających ulice XIX-wiecznej Warszawy.

Również nowe oprawy ujęć wody nawiązują do wzorów historycznych, dzięki czemu są zarówno użyteczne jak i estetyczne i nie kontrastują z otaczającymi je zabytkami jak również.

Aplikacja mobilna

Stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej odnajdywanie grobów oraz zwiedzanie jedną z wybranych tras tematycznych. Aplikacja powstała na bazie szczegółowej inwentaryzacji Starych Powązek, wykonanej przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Wykorzystuje ona geolokację, dzięki czemu może doprowadzić do wyszukanego grobu na Starych Powązkach

O Fundacji Stare Powązki

Jesteśmy organizacją konsolidującą działania wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w program opieki nad Starymi Powązkami. Nad działaniami Fundacji piecze sprawuje Rada Fundacji, w skład której wchodzą osoby reprezentujące Prezydenta Polski oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, jak również osoby będące największymi autorytetami w dziedzinach związanych ze sztuką i kulturą. Oprócz działań z zakresu ochrony, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, Fundacja za cel przyjęła promowanie Starych Powązek jako wielkiego dziedzictwa kulturowego i dobra narodowego, jak również propagowanie potrzeby opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym. Poprzez liczne programy edukacyjne o sztuce i historii, skierowane na pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży, a także wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie poznania historii sztuki i ochrony zabytków kultury w Polsce, Fundacja pragnie uświadamiać społeczeństwu znaczenie dziedzictwa kultury jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej

Jesteśmy organizacją nie czerpiącą zysku ze swojej działalności. Każdy może wesprzeć nas poprzez wpłatę na konto bankowe:  77 1090 2590 0000 0001 4772 6410, bądź za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej „Stare Powązki”. W ten sposób możecie Państwo również wesprzeć coroczną kwestę na rzecz Starych Powązek i tym samym dołożyć swoją cegiełkę do dzieła opieki nad tą wyjątkową nekropolią.

Cmentarz Stare Powązki od 2014 r. jest uznany za Pomnik Historii. Obiekty znajdujące się na terenie cmentarza, posiadają wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i edukacyjną. Wpisana do rejestru zabytków nekropolia, jest niezwykłą galerią rzeźby i małej architektury. Jest też rozległym muzeum, od ponad 230 lat nierozerwalnie związanym z dziejami Warszawy i Polski. Nekropolia jest miejscem pochówku miliona osób, w tym wielu znanych i zasłużonych Polaków. Są tu groby wybitnych pisarzy, poetów, uczonych, artystów, myślicieli, lekarzy, prawników, polityków, sportowców, duchownych, przedsiębiorców i działaczy społecznych. Na Powązkach pochowano żołnierzy powstań narodowych – od Insurekcji Kościuszkowskiej do Powstania Warszawskiego. Każdego roku Stare Powązki są odwiedzane przez setki tysięcy osób z całego świata.