Polska zbrojna – zasłużeni dla przemysłu obronnego

Stare Powązki i Fundacja PGZ przeprowadziły wspólny projekt edukacyjny, którego efektem jest nowa trasa w aplikacji i materiał do prowadzenia lekcji na Starych Powązkach.

Fundacja PGZ to Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej, której motto brzmi „Tym, co służą Ojczyźnie”, a jej celem jest wspieranie działań wzmacniających działania patriotyczne i proobronne. Nic więc dziwnego, że współpraca Fundacji PGZ i Fundacji Stare Powązki jest tak korzystna i zbieżna w swoich celach. Fundacja Stare Powązki również ma w swoich celach statutowych wszelkiego rodzaju działania patriotyczne i edukacyjne. Obie Fundacje dążą do tego, aby w młodych pokoleniach Polaków budzić i wzmacniać uczucia patriotyczne, więź z dumną i trudna historią naszej Ojczyzny.

Nawiązana przez obydwie Fundacje współpraca przynosi konkretne korzyści dla obu stron.
W jej wyniku na utworzonej i dostępnej na urządzeniach mobilnych aplikacji Stare Powązki, w zakładce Trasy, powstała wirtualna ścieżka tematyczna poświęcona postaciom najbardziej zasłużonym dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest ona zatytułowana: Polska Zbrojna – zasłużeni dla przemysłu zbrojeniowego. Zamieszczono tam opisy i lokalizację 9 nagrobków osób różnych profesji – inżynierów, konstruktorów, lotników, których łączyło jedno, niezależnie od lat, w jakich żyli i działali – miłość do Ojczyzny i wolności. Niektórzy z nich są zapomniani, a dzięki aplikacji Stare Powązki można zapoznać się z ich życiorysami
i działalnością dla Ojczyzny. Temu właśnie patronuje Fundacja PGZ.

Ta ścieżka tematyczna ma walory edukacyjne, może posłużyć do zwiedzania Starych Powązek przez grupy uczniów np. w ramach lekcji historii z akcentem patriotycznym. Z aplikacją w ręku można również zwiedzać inne ścieżki edukacyjne, spośród których zakładka Polska zbrojna – zasłużeni dla przemysłu zbrojeniowego jest jedną z wielu tras tematycznych dostępnych w tej aplikacji. Zachęcamy do odwiedzenia Starych Powązek w grupach uczniowskich, jak również indywidualnie.