Trwają prace przy grobach Powstańców 1863

Trwają intensywne prace nad odnowieniem 119 nagrobków uczestników Powstania Styczniowego.

Wsparcie udzielone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów umożliwiło Fundacji przygotowanie i przeprowadzenie renowacji 119 grobów uczestników Powstania Styczniowego oraz renowację katakumb, w których również spoczęło wielu uczestników tego zrywu.

Choć za oknem mamy jesień i zbliża się zima, to jednak prace konserwatorskie nie ustają. Część nagrobków wytypowanych do renowacji jest już odnowiona, prace przy innych jeszcze trwają. Jednak wszystko będzie gotowe do końca roku.