Dotykowe pulpity edukacyjno-informacyjne przy bramach głównych

Pulpity dotykowe umożliwiają każdej osobie odwiedzającej cmentarz odnalezienie poszukiwanego grobu. Są one zintegrowane z aplikacją edukacyjną, dzięki czemu pozwalają zarówno wyszukać miejsce pochówku, jak również zapoznać się z materiałami o historii Starych Powązek oraz dostępnymi ścieżkami tematycznymi.

Partnerami tego projektu są: Fundacja PGNiG oraz Fundacja PFR.