Wystawa fotografii na zabytkowym ogrodzeniu

Stare Powązki nie tylko wpisują się w historię Warszawy, są także jej materialnym dziedzictwem, częścią miejskiej tkanki. Mur otaczający cmentarz stanowi integralny, charakterystyczny element tej części stolicy. To jednocześnie doskonałe miejsce dla eksponowania piękna i wartości zabytków znajdujących się na terenie nekropolii. Dlatego w każdej z jedenastu wnęk zabytkowego muru, na odcinku między Kościołem św. Karola Boromeusza a Bramą św. Honoraty, zostały umieszczone tablice prezentujące artystyczne fotografie Starych Powązek.

Instalacja ma stały charakter, natomiast zdjęcia zmieniane są cyklicznie – podobnie jak ma to miejsce w przypadku wystaw na innych obiektach zabytkowych Warszawy.

Partnerem projektu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

fot. Fundacja Nie Zapomnij o Nas