Cztery nowe trasy tematyczne już udostępnione dla zwiedzających Stare Powązki.

To jest opowieść o historii wodociągów warszawskich, o rektorach Uniwersytetu Warszawskiego, a także szlak śladami urbanistów oraz artystów plastyków doby klasycyzmu, romantyzmy i realizmu – to najnowsze propozycje Fundacji Stare Powązki.

Przewodnik i opis tras jest także dostępny na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej  Stare Powązki.

Od Nalewki i rząpi do kraju w łazience – Skąd czerpano wodę kiedyś i jak jest dzisiaj – historia, która rozpoczęła się wodociągiem z wydrążonych pni sosnowych sięga księcia mazowieckiego Bolesława V czyli drugiej połowy XV wieku. Wówczas wodę zbierano w rząpiach czyli drewnianych pojemnikach osłoniętych dachem. Zapotrzebowanie na wodę stale rosło, bo powiększała się liczba ludności osady.  Dopiero XIX wiek przynosi zmiany i projekt Henryka Marconiego zrewolucjonizował dostawy wody na potrzeby Warszawy. Ale twórcą stołecznego systemu oczyszczania, dostaw wody, a także odprowadzania nieczystości jest angielski inżynier Wiliam Lindley. Powojenna historia wodociągów rozpoczyna się od „grubej Kaśki”i sięga oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Dziś rury wodociągów warszawskich liczą 4500 km. Obecnie uzdatniane jest  średnio ponad 330 milionów litrów wody na dobę.

Trasa powstała pod patronatem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Panteon Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego. Uczelnia rozpoczęła działalność w 1808 roku pierwotnie pod nazwą Szkoły Prawa i jest nierozerwalnie związana z historią Warszawy i Polski. Uniwersytet zawsze był kuźnią wybitnych postaci, naukowców, działaczy niepodległościowych, badaczy i odkrywców. Poczet 12 rektorów Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje: Jana Wasilkowskiego, Kazimierza Albina Dobrowolskiego, Bolesława Hryniewieckiego, Jana Mazurkiewicza, Franciszka Krzyształowicza, Franciszka Czubalskiego, Grzegorza Białkowskiego, Jerzy Modrakowski,Józefa Karola Skrodzkiego, Klemensa Szaniawskiego, Stefana Pieńkowskiego, Henryka Bohdana Samsonowicza.

Urbaniści, żeby żyło się wygodniej.

Kto zaprojektował Hotel Europejski w Warszawie, kościół św. Karola Boromeusza, czy Łazienki Królewskie? Obiekty dziś dla nas oczywiste, ale ktoś kiedyś wszystko zaprojektował. Fundacja Stare Powązki zaprasza na opowieść o ludziach, którzy potrafili marzyć o stworzeniu idealnej przestrzeni miejskiej z zachowaniem harmonii, piękna i funkcjonalności to wędrówka szlakiem pięciu postaci: Dominika Ludwika Pawlikowskiego, Henryka Marconiego, Juliana Ankiewicza, Jana Zachwatowicza, Dominika Merliniego.

Trasa opracowana we współpracy z firmą Arcadis, prezentuje konstruktorów naszej przestrzeni.

Artyści plastycy doby klasycyzmu, romantyzmy i realizmu. Jak mówi poeta – stawiłem sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu – a co powinien powiedzieć rzeźbiarz? Na Starych Powązkach pochowani są artyści, którzy tworzyli ozdoby nagrobne, ale nie każdy z nich zaplanował wygląd własnego grobu. Jaka jest historia niezwykłej galerii rzeźb na Starych Powązkach, szlak rozpoczynamy do katakumb Dominika Merliniego, a potem wędrujemy śladami Władysława Podkowińskiego, Stanisława Kuczborskiego, Stanisława Lentza, Zdzisława Jasińskiego, Henryka Hektora Siemiradzkiego i Franciszka Lanciego.

Zainteresowani mogą rejestrować się na bezpłatne Lekcje Pamięci, to oferta skierowana głównie do szkół. Ścieżki tematyczne są także przygotowane do samodzielnego podążania wybranym szlakiem. Materiał zawiera opis trasy z zaznaczonymi obiektami i opracowaniem merytorycznym.