Dzięki Fundacji Stare Powązki kolejny pomnik z początku XIX wieku odzyskał dawny blask!

Pomnik w którym spoczywa Jan Nepomucen Herman – sędzia pokoju IV wydziału Miasta Warszawy, Kawaler Krzyża Wojskowego Polskiego, był w stanie awaryjnym.

Nagrobki na cmentarzu Stare Powązki w Warszawie są narażone na szereg czynników niszczących. Cmentarz usytuowany jest niedaleko centrum miasta, w sąsiedztwie ruchliwych ulic, jednocześnie na Powązkach rośnie wiele wysokich drzew zapewniających zacienienie i podwyższoną wilgotność względną powietrza. W związku z powyższym nagrobki, szczególnie te wykonane z piaskowca czy wapienia, w zdecydowanej większości pokryte są koloniami mikroorganizmów, mchów i porostów, czarnymi nawarstwieniami, są niszczone przez rozrastające się drzewa, przez sole i zamarzającą w porach kamienia wodę.

Nagrobki eksponowane w tak trudnych warunkach wymagają cyklicznych ingerencji konserwatorskich, które zapewnią im przetrwanie na kolejne lata.

Nagrobek Jana Nepomucena Hermana poddany został zabiegom konserwatorskim, obejmującym konserwację techniczną i estetyczną obiektu. Polegały przede wszystkim na usunięciu czynników niszczących powierzchnię oraz skutków ich działania, wzmocnienie struktury kamienia i poprawienie estetyki nagrobka, aby stanowił godne miejsce upamiętnienia pochowanych w nim osób.

Prace wykonane przez Firmę Colosseo, pod nadzorem konserwatorów Piotra Maślanki i Karola Gądzika, trwały niemal rok.

W efekcie dziś znów możemy podziwiać to dzieło w całej krasie.

Serdecznie dziękujemy Panom Michałowi Kotuli i Wiktorowi Kwapisiewiczowi za ogrom wykonanej pracy.