Konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji, lekcji bibliotecznej lub zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem filmu „Myśmy już byli. Bohaterowie Starych Powązek”

Konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji, lekcji bibliotecznej lub zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem filmu „Myśmy już byli. Bohaterowie Starych Powązek”

Przedłużenie terminu nadsyłania prac w konkursie

Konkurs dla nauczycieli organizowany jest przez Fundację Stare Powązki, Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych.

Decyzją organizatorów Konkursu zostaje przedłużony do 30 kwietnia 2024 r. termin nadsyłania scenariuszy lekcji, lekcji bibliotecznej lub innych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem filmu „Myśmy już byli. Bohaterowie Starych Powązek”.

Celem konkursu jest:

– upowszechnienie wiedzy z historii i historii kultury polskiej przy wykorzystaniu dziedzictwa – kulturowego cmentarza Stare Powązki

– poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji varsavianistycznej,

– pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat znanych osób spoczywających na Starych Powązkach,

– inspirowanie nauczycieli do wykorzystania podczas prowadzonych lekcji przedmiotowych pomocy i narzędzi dydaktycznych m.in. filmu “Myśmy już byli. Bohaterowie Starych Powązek” w reżyserii Anety Kopacz oraz innych materiałów udostępnionych przez Fundację Stare Powązki.

Fundacja Stare Powązki przeznaczyła na nagrody w konkursie 50 tysięcy złotych!!!

Materiały dla uczestników konkursu:

Link do filmu „Myśmy już byli. Bohaterowie Starych Powązek”

Link do materiałów udostępnionych przez Fundację Stare Powązki: