Fundacja Stare Powązki –  trzy lata działalności to…

Fundacja Stare Powązki –  trzy lata działalności to…

Niemal 250 nagrobków i rzeźb poddanych renowacji, konserwacja  słupków wyznaczających numery kwater, 4 tys. metrów kwadratowych  odnowionych alejek i modernizacja ujęć wody.

A także kilkadziesiąt publikacji, podręczników, albumów, kalendarzy oraz  lekcje historyczne dla prawie 200 grup szkolnych.  

Fundacja Stare Powązki uruchomiła pierwszą w historii aplikację i portal edukacyjny, natomiast najcenniejsze obiekty można także oglądać dzięki trójwymiarowym skanom.

5 marca w 2021 roku powstała Fundacja Stare Powązki.

Celem Fundacji jest ochrona, konserwacja i restauracja zabytków najstarszego cmentarza w Warszawie. To także upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym, historycznym i artystycznym Starych Powązek.

Dziś obszar cmentarza obejmuje około 43 hektarów, a w ciągu ponad 230 lat istnienia na Starych Powązkach pochowano około miliona osób.

Powązki są miejscem wyjątkowym, to panteon i swoiste muzeum dziejów miasta. To miejsce spoczynku znanych i zasłużonych osób. W Alei Zasłużonych są groby pisarzy, poetów, aktorów, uczonych, artystów, intelektualistów i wielu postaci zasłużonych dla Warszawy i Polski.

Fundacja ratuje zabytki Powązek i prowadzi działalność edukacyjną, upowszechniając wiedzę o znaczeniu cmentarza dla polskiej kultur. Uruchomiona aplikacja mobilna umożliwia w formie audio, zwiedzanie i poszerzanie wiedzy na dany temat. Aplikacja jest systematycznie poszerzana o nowe ścieżki tematyczne. Jest dostosowana do potrzeb aktywnego odbiorcy, poszukującego szerokiej wiedzy na temat historii zabytków Starych Powązek.

Artystyczne piękno Starych Powązek ukazuje film dokumentalny pt. Myśmy już byli. Film w reżyserii Anety Kopacz z muzyką Leszka Możdżera w liryczny, poetycki sposób opowiada między innymi o Mieczysławie Ćwiklińskiej, Kalinie Jędrusik, Irenie Kwiatkowskiej, Hance Bielickiej, Gustawie Holoubku, Andrzeju Łapickim, Zdzisławie Maklakiewiczu, Wojciechu Młynarskim, Tadeuszu Nalepie, Wojciechu Młynarskim, Marku Hłasko, Bolesławie Leśmianie czy Zbigniewie Herbercie.  

Fundacja we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa oraz z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacji i Szkoleń opracowała i wydała podręcznik dla nauczycieli.

Publikacja zawiera materiały dydaktyczne z zakresu historii sztuki, konserwacji zabytków i historii, zaś autorami są specjaliści i eksperci  z różnych dziedzin. Podręcznik jest swoistym przewodnikiem, który ułatwia przeprowadzenie lekcji terenowych na Powązkach.

Elementem upowszechniania wiedzy o Starych Powązkach jest też  wystawa pokazująca piękno nekropolii.  Na murze przy ul. Powązkowskiej na odcinku pomiędzy kościołem Karola Boromeusza a bramą Św. Honoraty umieszczono 11 tablic prezentujących artystyczne oblicze Powązek.

Od początku działalności Fundacja Stare Powązki prowadzi także intensywne prace konserwatorskie. Staraniem Fundacji zrealizowano prace przy 26 grobach Powstańców Warszawskich, 52 grobach ministrów rządów z czasów II Rzeczpospolitej, a także remont 119 grobów Powstańców Styczniowych oraz 18-stu osób zasłużonych.

Fundacja opracowała także dokumentację projektową remontu Katakumb, stworzyła „pogotowie konserwatorskie” i rozpoczęła prace projektowe nad modernizacją miejsca pamięci przy głównym wejściu na cmentarz.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom wspierającym realizację zainicjowanych przez nas projektów.