W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe.

Aniołeczko! dziewczę moje,
Na rozstanie rączkę daj.
Grają trąbki, czas na boje
Za rodzinny kraj!

(…)

 Bogu poleć serca żal;
Tyś powstańca pokochała —
Pobłogosław stal!

M. Romanowski (1833 – 1864)

Wczoraj obchodziliśmy 161. rocznicę tego wydarzenia. Na Starych Powązkach spoczywa wielu uczestników tego zrywu, choć na wielu grobach nie znajdziemy informacji o tym rozdziale życia pochowanych tam bohaterów. Do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości nie można było o tym informować nawet na nagrobkach. Wiele z tych grobów było w złym stanie. Dlatego w ubiegłym roku w ramach projektu „Przywrócenie pamięci o Powstańcach Styczniowych i innych osobach zasłużonych dla polskiej historii oraz remont miejsc ich spoczynku na Starych Powązkach.”, finansowanego przez Kancelarię Premiera, odrestaurowano 119 grobów Powstańców oraz elewację południową Katakumb od strony Alei Zasłużonych.

Powstańcy Styczniowi w wolnej Polsce otoczeni byli wyjątkowym szacunkiem, czy wręcz kultem jako ci, którzy nie bacząc na cenę podjęli walkę o niepodległość Polski. Remont grobów powstańców styczniowych jest z jednej strony spłatą długu jaki mamy u naszych przodków, z drugiej zaś, naszym hołdem dla ludzi oddanych sprawie narodowej na każdym polu. Odnowione nagrobki stają się pomnikami pracy i poświęcenia, zwłaszcza, że wielu z uczestników Powstania znanych jest ze swej późniejszej działalności zawodowej, jak na przykład Bolesław Prus, którego grób również został w ramach tego projektu odnowiony.

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2023 roku przeprowadziła Firma Colosseo pod nadzorem konserwatorów Krystyny Antoniak, Piotra Maślanki, Karola Gądzika i Michała Kotuli.

Projekt sfinansowany został ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.