Święto zabytków – czyli konserwatorów, archeologów, historyków sztuki – dziś Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.

Święto zabytków – czyli konserwatorów, archeologów, historyków sztuki – dziś Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.

W naszym kraju zarejestrowanych jest niemal 500 tysięcy obiektów wpisanych do rejestru i krajowej ewidencji zabytków.

Zabytki tworzą nasze dziedzictwo, a z niematerialnymi elementami jak wiedza, umiejętności, wartości czy tradycje stanowią o rozwoju naszej cywilizacji.

Co to jest zabytek? to element niosący istotną wiedzę o historii, to są zarówno dokumenty, przedmioty, kamienice, zamki, ulice, elementy krajobrazu i obiekty typu cmentarze, place, grodziska czy kurhany.

Przypadający 18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków ma zwrócić uwagę na potrzebę zachowania spuścizny poprzednich pokoleń. Ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i wpisany przez UNESCO.

Obecnie nasz kraj ma 17 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (kolejne 5 czeka na rozpatrzenie wniosków). Ochroną zabytków w Polsce zajmują się zarówno instytucje państwowe, organizacje i fundacje, a także pasjonaci i opiekunowie prywatni.

Fundacja Stare Powązki od trzech lat prowadzi działania na rzecz ratowania historycznego kształtu najstarszej warszawskiej nekropolii.

Do tej pory staraniem Fundacji renowacji poddano około 250 nagrobków i rzeźb. Konserwacja nawierzchni w Alei Zasłużonych i Alei Katakumbowej, instalacja oświetlenia nawiązująca do XIX wiecznych wzorów, modernizacja ujęć wody. Zachowanie skarbów najstarszej części nekropolii to także inwentaryzacja i tworzenie modeli 3D umożliwiających oglądanie obiektów w trójwymiarze. Opracowana dokumentacja projektowa remontów i konserwacji – już liczona jest nie w metrach, a w kilometrach akt.

Odrębnym obszarem działań na rzecz ochrony są także inicjatywy edukacyjne, to Lekcje Pamięci na Starych Powązkach, podręcznik metodyczny dla nauczycieli i aplikacja umożliwiająca samodzielne zwiedzanie nekropolii.

Konserwacja, modernizacja i opieka nad dziedzictwem Starych Powązek nie byłaby możliwe bez donatorów i darczyńców. A są to: Kancelaria Premiera, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja PGZ, Fundacja Banku PKO S.A., Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Fundacja Polska Grupa Energetyczna, Fundacja ORLEN, Fundacja Energa, Fundacja Orlen dla Pomorza, Fundacja PKO Bank Polski, Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji, PZU, Fundacja PFR, Fundacja Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Tauron, Nadleśnictwo Jabłonna, Fundacja KGHM Polska Miedź, Fundacja Grupy PKP, Fundacja PZU, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Tramwaje Warszawskie, Polskie Radio, Budimex SA, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Fundacja Alior Banku, Fundacja Legii, Miasto Stołeczne Warszawa

oraz wiele osób prywatnych.

Dziękujemy!

Praca nad zachowaniem Starych Powązek są niekończącym się zadaniem. Degradacja i starzenie się to nieubłagany, ale i normalny proces jakiemu podlegają obiekty narażone na działania warunków atmosferycznych.

Fundacja dąży do powołania „pogotowia konserwatorskiego”, obszar Starych Powązek obejmuje 43 ha, stąd konieczność ciągłego monitorowania stanu wszystkich nagrobków, elementów architektury w tym zieleni oraz innych obiektów. „Pogotowie konserwatorskie” będzie diagnozować nagłe problemy, dokonywać wstępnych prac zabezpieczających, a co najważniejsze będzie sygnalizować potrzebę działań.

Fundacja Stare Powązki z dumą sprawuje opiekę nad ponad 230-letnim skarbem Warszawy.