Trwa akcja pomocy dla Ormian – uciekinierów z Górskiego Karabachu.

Do Armenii uciekła prawdopodobnie cała populacja Ormian czyli około 120 tysięcy osób.

W ubiegłym miesiącu z Warszawy ruszył pierwszy transport darów – ponad 30 palet produktów spożywczych i środków higienicznych. Dary zostały zakupione przy wsparciu Fundacji PZU, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz Fundacji Alior Bank SA.

Pomoc potrzebna jest nadal!

Dlatego dziękując za już dokonane wpłaty, apelujemy o dalsze. Dobro wraca – pomóżmy. Dary trafiają do potrzebujących dzięki wielkiemu wsparciu i zaangażowaniu Fundacja Wiewiórki Julii.

Sytuacja humanitarna uchodźców jest tragiczna. Do exodusu ludności doszło ponieważ władze w Baku wezwały ludność Górskiego Karabachu do integracji z Azerbejdżanem. Jednak w ramach ogłoszonej „operacji antyterrorystycznej” rozpoczęto poszukiwania separatystów czyli członków władz enklawy. Społeczność Ormian obawiając się prześladowań i czystek etnicznych uciekła porzucając cały dorobek życia.

Ludzie opuszczali swoje domy pośpiesznie, często przekraczając granicę jedynie z małym bagażem w ręku. Nie mogli zabrać dobytku, bo utrudniony był wyjazd samochodami, ponieważ niedostępna była benzyna. Ormianie najczęściej byli transportowani autobusami, dziś potrzebują wszystkiego, żeby rozpocząć normalne życie.

Armenii grozi katastrofa humanitarna.

Potrzeby są ogromne, w pomoc uchodźcom z Górskiego Karabachu angażuje się także Fundacja Stare Powązki wraz z Parafia św. Karola Boromeusza w Warszawie oraz Fundacja Wiewiórki Julii.

Datki można wpłacać na specjalne konto: Parafia Św. Karola Boromeusza w Warszawie, ul. Powązkowska 14, 01-797 Warszawa

94 1500 1012 1210 1016 4176 0000

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udzielone wsparcie!