Prace konserwatorskie przy 119 grobach Powstańców Styczniowych

Projekt konserwacji mogił powstańczych to działanie, które Fundacja promuje ze szczególną dumą.

Na Starych Powązkach pochowanych jest wielu uczestników Powstania Styczniowego. W okresie międzywojennym byli oni otaczani szczególnym szacunkiem i czcią, a niekiedy prawdziwym kultem. Pamięć o ich walce i poświęceniu umacniała poczucie narodowej tożsamości i budziła narodową świadomość w szerokich społecznych warstwach, stanowiąc ważny element ówczesnego wychowania patriotycznego. Ich historia inspirowała żołnierzy Armii Krajowej.

Warto pamiętać, że w chwili pochówku powstańców, z uwagi na zakaz zaborcy, na ogół nie umieszczano na ich grobach adnotacji o udziale w zrywie niepodległościowym 1863 roku. Dziś groby te stanowią przedmiot szczególnej troski konserwatorskiej. Przerowadzenie ich remontu to w pewien sposób forma spłaty długu wobec przodków, a jednocześnie hołd dla ich zaangażowania w sprawy kraju. Wielu z uczestników Powstania Styczniowego po jego zakończeniu poświęciło się działalności naukowej czy społecznej dla dobra innych, stanowiąc wzór nie tylko walki zbrojnej. Taką postacią był np. Bolesław Prus, którego grób został także niedawno odnowiony.

Zakrojony na wielką skalę projekt renowacji grobów powstańców styczniowych ma ponadto znaczenie edukacyjne – przybliża szerokiej grupie zwiedzających, a zwłaszcza młodym Polakom, sylwetki uczestników insurekcji, wzmacniając w ten sposób pamięć pokoleń.

Partnerem projektu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.