Prace konserwatorskie przy 26 grobach Powstańców Warszawskich

Fundacja, przy wsparciu finansowym i organizacyjnym partnerów, zrealizowała projekt konserwacji 26 nagrobków uczestników Powstania Warszawskiego, w tym m.in. Ewy Faryaszewskiej, Marii Przybyłko-Potockiej.

Groby Powstańców Warszawskich, choć liczne, są rozrzucone po terenie całego cmentarza, co niejako utrudnia ich upamiętnienie na Starych Powązkach (w przeciwieństwie do Powązek Wojskowych, gdzie uczestnicy zrywu 1944 r. w zdecydowanej większości pochowani są w specjalnie wyznaczonej i oznakowanej części cmentarza). Ponadto groby te znajdują się na ogół w złym stanie, dlatego zachowanie ich wyglądu i substancji stanowi jedno z kluczowych zamierzeń konserwatorskich Fundacji, zorientowanej m.in. na renowację miejsc pamięci na Starych Powązkach.

Partnerem projektu są Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacja Nie Zapomnij  Nas.