Prace konserwatorskie przy pomnikach nagrobnych ministrów II RP

Przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Fundacja odrestaurowała 52 nagrobki ministrów z okresu II Rzeczpospolitej, nagrobek prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, który – zanim został prezydentem – pełnił m.in. funkcję ministrem spraw wewnętrznych, a także grób profesora Witolda Chodźko, wybitnego naukowca zasłużonego dla organizacji służby zdrowia. Prowadzone od końca lata 2023r. prace konserwatorskie w niektórych przypadkach uchroniły pomniki przed ich całkowitą utratą.

Groby ministrów II RP, podobnie jak groby Powstańców Warszawskich (czytaj więcej TUTAJ), są rozrzucone po całym terenie cmentarza, stanowiąc jednocześnie swoisty panteon służby krajowi. To wspólny pomnik tych, którzy działali dla niepodległego kraju, a sprawując najważniejsze funkcje w przedwojennej Polsce – realnie wpływali na kierunki jej rozwoju. 

Niestety, w przeciwieństwie do mogił żołnierzy czy powstańców, nagrobki te zwykle otoczone są mniejszą pielęgnacją czy opieką konserwatorską, a ich historia nie jest szerzej znana. Renowacja pozwala zatem nie tylko przywrócić blask pomnikom nagrobnym – jest także rodzajem hołdu złożonego ludzion, którzy poświęcenie dla kraju realizowali nie poprzez walkę zbroją, ale poprzez żmudną, codzienną pracę. Zadbanie o te nagrobki to sposobność, by zachować pamięć o wielu wybitnych przedstawicielach przedwojennych elit oraz przybliżyć ich sylwetki współczesnym Polakom.

Partnerem projektu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.