Utworzenie „Pogotowia konserwatorskiego”

Celem projektu jest diagnozowanie i monitorowanie stanu nagrobków cmentarnych, a w rezultacie zahamowanie degradacji najcenniejszych obiektów m.in. poprzez prowadzenie wstępnych prac konserwatorskich. Ogromny obszar cmentarza powoduje, że niezwykle trudno jest kontrolować szczegółowo stan wszystkich nagrobków. Projekt ma pomóc w nadzorowaniu stanu zwłaszcza tych najstarszych i najcenniejszych.

fot. Karol Gądzik