Modernizacja ujęć wody

Stare Powązki to cmentarz zabytkowy, a jednocześnie nadal działający – jego funkcjonowanie wymaga istnienia sprawnej infrastruktury, podobnie jak ma to miejsce na innych, bardziej współczesnych cmentarzach. Ujęcia wody to jeden z istotnych elementów tej infrastruktury, którego modernizacja – w przypadku terenu zabytkowego, wymagała szczególnych działań. Dzięki wsparciu partnera, MPWiK w Warszawie, zainstalowane zostały na powierzchni zdroje wzorowane na historycznych ręcznych pompach z początku XIX wieku. Dzięki temu ujęcia wody wpisały się w zabytkowe otoczenie, nie tracąc jednocześnie swej praktycznej, użytkowej fukcji.

Partnerem projektu jest MPWiK w Warszawie.