Konserwacja 56 słupków wyznaczających numerację kwater

Istniejący obecnie system nazewnictwa/ numerowania kwater narastał z biegiem czasu przez ponad 150 lat. Pierwsze słupki z numeracją zaczęto ustawiać we wschodnich narożnikach kwater już w latach 30. XIX wieku. Dziś mają wartość zabytkową.

Według najnowszej nomenklatury mamy do czynienia z zabytkiem niematerialnym, ponieważ system ten jest cennym świadectwem rozwoju historycznego nekropolii – numeracja pozwala bowiem precyzyjnie odtworzyć rozwój nekropolii na przestrzeni lat nawet przy nagłęj bądź niekontrolowanej dokumentacji cmentarza. Wpływ na ten fakt ma niezmienność numeracji kwater od czasu ich wykreślenia na planie cmentarza, co ułatwia także rozumienie historycznych zapisów (np. w prasie) dotyczących poszczególnych grobów, kwater lub fragmentów terenu Starych Powązek.

Dotychczas Fundacja odnowiła 56 słupków. Planowane są kolejne remonty.

Partnerem projektu są Tramwaje Warszawskie.