Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Katakumb oraz realizacja I Etapu

W momencie swego powstania, w zamyśle ich inicjatora, króla Stanisława Poniatowskiego, katakumby powązkowskie miały być godnym miejscem pochówku wybitnych, zasłużonych dla ojczyzny Polaków. Zamierzenia te zniweczyły rozbiory, w wyniku których Polska na ponad 120 lat zniknęła z mapy Europy. Katakumby nie stały się więc polskim panteonem, pozostały jednak miejscem szczególnym tak na mapie cmentarza, jak i Warszawy.  Chowano w nich wielu wybitnych Polaków, których pogrzeby stawały się manifestacjami narodowymi, jak choćby w przypadku Tadeusza Moniuszki, który został najpierw pochowany właśnie w katakumbach. Dopiero potem przeniesiono jego szczątki do grobu, w którym spoczywają do dzisiaj.

Warto też pamiętać, że obiekt zaprojektował jeden z najwybitniejszych architektów działających na terenie Polski w końcu XVIII wieku – Dominik Merlini. Sam ten fakt nadaje katakumbom rangę wybitnego zabytku.

Katakumby są obok kościoła największą i najważniejszą budowlą na zabytkowym terenie nekropolii.  Większość odwiedzających Stare Powązki wchodzi na cmentarz przez bramę św. Honoraty, od której aleja prowadzi wprost do katakumb. To właśnie tutaj (w samych katakumbach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie) spoczywa wiele wybitnych i znanych osób, w tym również nam współczesnych, jak choćby Czesław Niemen. Jednocześnie na tyłach katakumb znajduje się Aleja Zasłużonych, która w ciągu wieków stała się integralną częścią budowli. Jest ona, wraz z podcieniami, najczęściej odwiedzanym, nie tylko przez turystów, miejscem na terenie cmenatrza, a zarazem jego wizytówką. 

Wygląd katakumb oraz zagospodarowanie ich otoczenia niewątpliwie stanowią świadectwo narodowej dbałości o pamiątki przeszłości, świadectwo wagi, jaką my jako naród przykładamy do naszej historii i dziedzictwa kulturowego. Dlatego remont i odnowa katakumb to jeden z najważniejszych projektów prowadzonych przez Fundację, promujący dziedzictwo Starych Powązek.

Partnerem projektu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.