Projekty Konserwatorskie

Fundacji Stare Powązki


Modernizacja ujęć wody

Stare Powązki to cmentarz zabytkowy, a jednocześnie nadal działający – jego funkcjonowanie wymaga istnienia sprawnej…

Instalacja latarni

Do momentu realizacji projektu cmentarz na Starych Powązkach nie posiadał oświetlenia, w związku z czym…

1 2