Projekty Konserwatorskie

Fundacji Stare Powązki


Instalacja latarni

Do momentu realizacji projektu cmentarz na Starych Powązkach nie posiadał oświetlenia, w związku z czym…

1 2